Bij het CBS werken we met zo’n 2000 collega’s vanuit onze vestigingen in Heerlen, Den Haag en Bonaire. Maatschappelijke betrokkenheid is essentieel voor het CBS. We willen feiten brengen voor relevante doelgroepen in de samenleving. We doen dit met behulp van state-of-the art technieken. Informatie is te vinden op de cbs-website en in de databank StatLine, met ruim 4 duizend tabellen en in totaal zo’n 14 miljard cijfers. Alle informatie is gratis beschikbaar voor iedereen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

“Voor wat er feitelijk gebeurt”

Werk met impact
Het CBS onderzoekt zo ongeveer alles wat voor onze samenleving van belang is. Of het nu gaat over economische groei en consumentenprijzen of criminaliteit of vrije tijd. Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in Den Haag en in Brussel. Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang bij de uitkomsten van onze onderzoeken. 

Informatietechnologie bij het CBS
Vanwege de grote verwerking van data binnen de organisatie is IT de ruggengraat van het CBS en speelt daarmee een grote en zeer essentiële rol. De IT binnen het CBS moet betrouwbaar zijn, daar maken wij ons elke dag hard voor! De directie Informatietechnologie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, ontwikkelen en in stand houden (continuïteit) van de ICT-infrastructuur. IT staat garant voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van applicaties die het CBS-breed worden gebruikt. Onze IT'ers werken aan het beheren en vernieuwen van de infrastructuurdiensten en zijn actief in vele scrumprojecten voor applicatie-ontwikkeling. Er wordt geïnvesteerd in het uitbreiden en professionaliseren van IT.

Sfeer en Cultuur
Het CBS bestaat uit een zeer gemêleerde groep mensen of het nu gaat om leeftijd, nationaliteit, studie of loopbaan. We hebben allen één doel: met vakmanschap werken aan een dynamische, innovatieve organisatie die tot in lengten van jaren statistiek kan maken. Het is prettig werken bij het CBS, de sfeer is goed, het klimaat is open, naar jouw inbreng en mening wordt geluisterd. Nieuwe ideeën zijn zeer welkom. In een grote organisatie met wel 2000 werknemers is er oog voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan de jonge, net afgestudeerde collega’s. Zij verenigen zich in JongCBS. dat zich inzet voor verbreding en verdieping van hun netwerk en kennis.
Het CBS heeft vestigingen in Heerlen, Den Haag en op Bonaire. Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende vestigingen. We komen regelmatig bij elkaar of hebben contact via bijvoorbeeld video-overleg. Soms verhuizen collega’s zelfs van de ene naar de andere vestiging.

De (sociale) media zorgt ervoor dat we het nieuws constant tot ons krijgen en daar massaal onze meningen over uiten. Het CBS beperkt zich tot de feiten. Hoe zit het werkelijk? Gebaseerd op cijfers.
Omdat we actuele maatschappelijke discussies van de juiste informatie willen voorzien, moeten we steeds sneller en flexibeler werken. Dit vraagt veel van iedereen in onze organisatie, en zeker ook van IT-medewerkers.
Stage lopen of werken bij het CBS! Ben jij er klaar voor ?

Vacatures

Vacatures

Ik wil mij aanmelden voor het HBO-ICT Job & Student Event

HBO-ICT Job & Student Event 2023
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

T: 020-626 1782
E: info@hbo-i.nl

Routebeschrijving »
Contact »