HBO-ICT Job & Student Event logo

Docenten

Aanmelden voor Docenten

Chat GPT, neurodiversiteit en diversiteit zien we veel terug, maar ook met voldoende aandacht voor ons ict-onderwijs? Bijgestaan door een diverse groep collega's, gaan we tijdens het Docenten Event dieper in op de thema's die ons onderwijs transformeren. Bekijk hieronder het veelzijdige programma voor de dag. Dit event is onderdeel van het ICT Job & Student Event, waar alle studenten van de aangesloten opleidingen aan kunnen deelnemen om zo in contact te komen met bedrijven en organisaties uit de praktijk. Kom dus gerust samen met je studenten. Deze dag belooft een waardevolle ervaring te worden, vol nieuwe kennis en waardevolle contacten voor onze studenten, terwijl collega's kunnen profiteren van een rijke uitwisseling van expertise. We zien er naar uit je te verwelkomen in Utrecht!

Om 09:45 uur beginnen we met het welkom en officiële opening door de voorzitter van het HBO-i Sandra van Steenvelt en de voorzitter van de Raad van Advies, Maurice van Veghel in het Beatrixtheater.

Hierna strappen we om 10:00 uur het Event af met keynote spreker Dennis Vroegop 'From the Archives to the Future: Unraveling the Epic Journey of Artificial Intelligence'. Klik hier voor meer informatie.

Vanaf 11:00 - 12:30 uur kun je collegiale gesprekken voeren tijdens de rondetafelgesprekken in de Foyer van het Beatrixtheater over onderwerpen als: 

Professional Skills o.l.v. Lynn Epping en Julian van der Kleijn
Samen verkennen we de vraagstukken rondom de uitvoering van ons onderwijs. Hoe komen de professional skills bij jouw opleiding terug? Laten we leren van elkaar op 6 oktober.

Afstuderen o.l.v. Constanze Thomassen 

Neurodiversiteit o.l.v. Martijn de Reus
Tegenwoordig staan de begrippen Diversiteit en Inclusie hoog op de implementatieagenda's van hogescholen en ook in het maatschappelijke debat hebben deze begrippen hun plaats veroverd. Onderdeel van deze twee begrippen is het begrip Neurodiversiteit, dat verwijst naar de verscheidenheid aan hersenwerking. Volgens de veronderstelling van de Geschwind-hypoyhese speelt daarbij de invloed van de hoeveelheid testosteron op de foetus in de baarmoeder een belangrijke rol. Hierdoor ontstaan zogenaamde typisch en atypisch ontwikkelde mensen. Bij typische mensen ontwikkeld de sociaal communicatieve kant van de hersenen zich versnelt en bij atypische de cognitieve kant. Maar wat betekent dit voor de praktijk van het onderwijs? Hoe gaat de docent ermee om? En wat ervaart de student ervan? Drie vragen die het gesprek vormen aan de ronde tafel Neurodiversiteit. 

ICT Research Methodekaarten o.l.v. Ralph Niels
Studenten weten de weg naar ictresearchmethods.nl vaak te vinden. Sommige studenten beperken zich tot het lezen en gebruiken van de onderzoeksmethoden, maar nu was er een student, Jochem Vogel, die vond dat de look & feel van de website wel wat beter kon. Hij maakte een kopie en liet zijn creativiteit en natuurlijk diverse onderzoeksmethoden erop los. We waren zo enthousiast over het resultaat dat we Jochem gevraagd hebben de officiële site onder handen te nemen. Samen met hem presenteren we op 6 oktober de nieuwe site. Daarnaast vertellen we je graag over de nieuw ingestelde Stuurgroep Onderzoeksmethoden en hoe we hopen dat we de site en de kaartenset, met jullie hulp, completer en beter kunnen maken.”

Tevens zal er in de ochtend een PRIO bijeenkomst worden georganiseerd met als onderwerp: 'Toekomst van het vak'.
In deze sessie verkennen we met een aantal sprekers hoe de huidige en toekomstige snelle technologische ontwikkelingen invloed hebben op 'het' beroep, of beter het beroepenveld waar HBO-ICT voor opleidt. Onderwerpen als AI en gerelateerd (Chat)GPT of Generatieve AI, quantumcomputing en internet-of-things maken dat de rol van de afgestudeerde HBO-ICT'er in een nieuwe werkomgeving steeds uitdagender wordt. Onderwerpen die in de presentaties aan bod komen zijn o.a. evolutie van vaardigheden (van de ICT'er maar ook van de collega's waar je mee werkt), ethiek en regelgeving, en interdisciplinaire samenwerking.
Er zijn sprekers uit o.a. het bedrijfsleven en het praktijkonderzoek. 

Om 13:00 uur is er een lunch op de beursvloer van het Job & Student Event.
Na de lunch starten er workshops, waarbij je kunt aansluiten.  

De workshops zijn als volgt: 
Workshop Applied Data o.l.v. Arno Blootens 
We hebben het allemaal meegekregen in het nieuws – Toeslagaffaire en Issues rondom etnisch profileren. Wat staat ons te doen? Hoe gaan we hiermee om in relatie tot datavraagstukken en AI? Welke mechanismen spelen hier een rol?

Maurice van Keulen introduceert met een inspiratiesessie de thema’s binnen deze workshop, John van der Pas licht een praktische, realistische casus toe – waar we concreet mee aan de slag gaan. Wat kan er gebeuren rondom AI en identificatie? En besluitvorming dan? We kunnen het, maar willen we het ook? Voldoende om met elkaar van gedachten over te wisselen denken wij. Dus welkom om deel te nemen!

Workshop Update Domeinbeschrijving o.l.v. Rob Willemsen
Onder leiding van Rob Willemsen gaat de projectgroep kijken naar de nieuwe versie van 2023.

Workshop Professional Skills o.l.v. Lynn Epping en Julian van der Kleijn
Onder begeleiding van Lynn Epping en Julian van der Kleijn gaan we samen werken aan inspirerende uitwerkingen van de skills om onszelf en onze collega’s handvatten te bieden voor het overtuigend vervlechten van skills en beroepstaken.

Workshop ChatGPT in ons ICT onderwijs onder leiding van Erdinç Saçan
Erdinç Saçan, expert in inclusieve AI & onderwijstechnologie, maakt je deelgenoot van zijn ervaringen op dit vlak en de kennis van de werkgroep ChatGTP in ons ICT-onderwijs. Van innige omhelzing tot struisvogelstrategie, wat is de impact en wat zijn de kansen voor ons onderwijs? Nu al nieuwsgierig? Kijk op www.erdincsacan.nl.

Workshop Diversiteit, subsidieregelingen en de kansen o.l.v. Ben Snoeijs
Onder begeleiding van Ben Snoeijs leer je over de kansen die er zijn om ons onderwijs diverser te krijgen. Vanaf het primair onderwijs biedt de keten de kans om diversiteit in ons ict-onderwijs te vergroten. Kom inspiratie opdoen en creëer samen nieuwe mogelijkheden.

Vanaf 16.00 uur is er een borrel op de beursvloer (expozaal). 

Meer informatie over de ronde tafels en workshops volgt.

Deelnemers HBO-ICT Job & Student Event

HBO-ICT Job & Student Event 2023
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

T: 020-626 1782
E: info@hbo-i.nl

Routebeschrijving »
Contact »