HBO-ICT Job & Student Event logo

Docenten

Kom op 4 oktober naar het evenement van het jaar voor ICT-docenten in het hbo!

HBO-ICT Docenten Event 2019

Een primeur tijdens het HBO-ICT Job & Student Event op 4 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht! Op veler verzoek organiseert Stichting HBO-i het Docenten Event 2019. Laat je inspireren door de General Manager Benelux for Amazon Web Services, sluit je aan bij de rondetafelgesprekken met collega’s over relevante onderwerpen, deel je ervaringen met de nieuwe Domeinbeschrijving en vergroot je netwerk onder het genot van een goede kop koffie in het Docenten Café. Het HBO-ICT Job & Student Event is hét evenement voor studenten, bedrijfsleven en docenten.
Meld je nu aan en neem je studenten mee! Je kunt je aanmelden via deze link.

Voorlopig programma (wijzigingen voorbehouden)

vanaf 09:00 uur ontvangst bezoekers/registratie
09:45 uur welkom door de voorzitter van Stichting HBO-i; de heer Frens Vonken (Fontys Hogeschool).
officiële opening door voorzitter van de Raad van Advies van Stichting HBO-i; de heer Maurice van Veghel (Sligro).
10:00 - 10:45 uur keynote Kamini Aisola, General Manager Benelux for Amazon Web Services
Start experimenting with new technologies and boost your knowledge
The world is changing fast and IT is in the center driving new opportunities and unknown territories as new capabilities evolve in the cloud. Learn more about Amazon, Amazon Web Services and its new technologies like Recognition, Deepracer, AI/ML; Voice/Alexa; Artificial Intelligence, and Amazon Go. Get familiar how Amazon Web Services can help you experiment with these technologies.
11:00 uur start TI Docentendag voor docenten TI en geïnteresseerden met een keynote door Dawid Zalewski van Saxion. Hij maakte een applicatie waarmee hij de TI-vacatures uit Indeed haalt. Klik hier voor het programma.
11:00 - 12:30 uur collegiale rondetafelgesprekken met docenten over o.a.: 

1. Curricula van alle opleidingen hbo-ICT vergeleken
Er zijn nu 11 opleidingen HBO-ict in den lande en alle hebben op hun eigen wijze het curriculum ingevuld aan de hand van de domeinbeschrijving.
Maar in welke structuur is dat gedaan?
Willem Brouwer (Hogeschool van Amsterdam) en Paul de Groot (Saxion) willen deze input graag verzamelen.

2. Positionering opleiding op de HBO-i domeinbeschrijving door Giel Vossen (Avans Hogeschool)
Verken welke keuzes gemaakt worden op de competentiematrix. We gaan aan de slag met de inventarisatie van het uitstroomniveau van de verschillende opleidingen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij vergelijkbare opleidingsprofielen? Waar komen de verschillen vandaan? Resultaat is inzicht in het gebruik van de domeinbeschrijving en de inhoudelijke verschillen tussen vergelijkbare opleidingen.

3. Ontwikkelen van een open leerroute bij Fontys Hogeschool ICT Eindhoven door Lennart de Graaf, Cees van Tilborg (Fontys Hogeschool ICT)Bij Fontys Hogeschool ICT Eindhoven hebben we naast de profielen en specialisaties met vooraf vastgestelde leeruitkomsten ook een specialisatie waarbij de student de leeruitkomsten zelf kan vaststellen en ook hoe hij of zij deze wil gaan aantonen. Er is dus geen sprake van een vooraf opgesteld curriculum voor deze specialisatie. We gaan dit vanaf de propedeuse uitbreiden tot een (per halfjaar te kiezen) open leerroute volgens hetzelfde principe. Het HBO-i model speelt hierin een belangrijke rol. We bespreken interactief hoe dit onderwijs is ingericht, welke kansen we zien, waar we tegenaan lopen bij de huidige specialisatie en wat dat ons inziens betekent voor het inrichten van een (naar keuze van de student) volledige postpropedeutische leerroute. Graag horen we jullie mening daarover!

4. Vernieuwde mbo-kwalificatiedossiers en de aansluiting hierop vanuit het hbo door Bert Toolsema, onderwijskundig adviseur Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Recentelijk zijn de kwalificatiedossiers voor de ICT-opleidingen in het mbo vernieuwd.
In deze sessie wordt toegelicht welke trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappelijke context van invloed zijn geweest op de wijzigingen in het mbo-onderwijs en wat deze wijzigingen zijn.
Ook staan we stil bij de wijze waarop is aangesloten op raamwerken die in het hbo gebruikelijk zijn, zoals het HBO-i BOKS-model.
Graag gaan we met je in gesprek over hoe mbo en hbo op elkaar aansluiten.

5. ICT-studenten en hun professional (soft) skills door Mariecke Schipper (Hogeschool Utrecht).
Bedrijven hechten veel waarde aan deze vaardigheden, maar onze studenten vinden het meestal lastig of zelfs ongemakkelijk om ze aan te leren. Welke mogelijkheden hebben we om deze drempel voor studenten te verlagen? Bij Hogeschool Utrecht rollen we op dit moment een doorlopende leerlijn Professional Skills uit; we zoeken daarbij naar de juiste aansluiting bij onze studenten en naar passende werkvormen. We willen [aan een ronde tafelgesprek?] onze ervaringen met jullie delen, maar we zijn ook reuze benieuwd naar ervaringen op dit vlak bij andere hbo-ICT-opleidingen.
Welke best practices wil je met ons komen delen?

6. Associate Degree AD door Frank Schreurs (Hogeschool InHolland)
De laatste jaren starten steeds meer hogescholen een of meerdere Associate Degree-opleidingen (2-jarige opleidingen op niveau 5, dus tussen mbo-4 en bachelor in) op het gebied van ICT. Dat zijn meer gespecialiseerde opleidingen op bijvoorbeeld het gebied van beheer of softwareontwikkeling, maar ook bredere ICT-opleidingen. Heb je er zelf wel eens over getwijfeld om ook een Ad te starten, maar loop je nog met vragen rond? Heb je eigenlijk geen idee wat een Ad-opleiding is, maar zou je er wel eens iets over willen horen? Heb je goede ideeën over Ad’s die je met collega-docenten wilt delen? Allemaal goede redenen om aan te schuiven bij de Ad-tafel!

12:00 - 13:00 uur lunch TI Docenten
12:45 - 14:00 uur lunch
13:00 - 14:00 uur TI Docentendag Workshopronde 1
13:30 - 14:15 uur HBO-i-domeinbeschrijving: waar staan data science onderwerpen?
Vorig jaar is de nieuwe online 3D HBO-i-domeinbeschrijving gepubliceerd en inmiddels is versie 1.1 alweer online. De eerste ervaringen hebben positieve reacties opgeleverd, maar ook vragen, opmerkingen en voorstellen. In drie sessies gaan we aan de slag om de HBO-i-domeinbeschrijving verder te optimaliseren. In deze eerste sessie gaat het over de positie van “data” en daaraan gerelateerde onderwerpen.
14:00 - 14:30 uur theepauze TI Docenten
14:30 - 15:00 uur HBO-i-domeinbeschrijving: heel fijn hoe professional skills zijn toegevoegd
Een belangrijke vernieuwing de HBO-i-domeinbeschrijving is de toevoeging van een beschrijving van de “professional skills”. Wat zijn de ervaringen hiermee en hoe kan dit nog beter?
14:30 - 16:00 uur TI Docentendag Workshopronde 2
15:15 - 16:00 uur HBO-i-domeinbeschrijving: “Lekker handig” zo’n online 3D tool
Met de keuze voor “digital first” zijn nieuwe mogelijkheden beschikbaar gekomen, maar ook nieuw uitdagingen ontstaan. In deze sessie gaan we in op de bruikbaarheid en user experience van de HBO-i-domeinbeschrijving. Er wordt gedemonstreerd welke verbeteringen inmiddels zijn doorgevoerd, toekomstige verbeteropties worden besproken en wensen, adviezen en tips worden opgehaald. Tevens wordt een fysieke representatie in de vorm van een vouwkubus uitgereikt.
16:00 uur borrel op de beurs

Deelnemers HBO-ICT Job & Student Event 2019

HBO-ICT Job & Student Event 2019
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

T: 020-626 1782
E: info@hbo-i.nl

Routebeschrijving »
Contact »