HBO-ICT Job & Student Event logo

Docenten

Aanmelden voor Docenten

HBO-I DOCENTEN EVENT 2022: ERVARINGEN UITWISSELEN, KENNIS DELEN EN HEEL VEEL BIJPRATEN

Meer dan honderd hbo-docenten uit het ict-onderwijs kwamen in 2021 naar Utrecht voor het HBO-i Docenten Event, dat tegelijk plaatsvond met het HBO-ICT Job & Student Event. In het Beatrixgebouw ontmoetten zij voor het eerst sinds lange tijd collega’s van opleidingen uit het hele land. En daar was behoefte aan, zo bleek. Alle reden dus om dit in 2022 te herhalen!

BEHOEFTE AAN COLLEGIALE UITWISSELING

De collega’s binnen HBO-i, onder andere alle docenten van de ict-opleidingen, willen vaker kennis en ervaringen uitwisselen. Nieuwe onderwijsvormen, online toetsen, ontwikkelingen binnen vakgebieden zoals machine learning, allemaal voorbeelden waar we samen graag over in gesprek gaan. Het Docenten Event in Utrecht biedt hier de gelegenheid voor dus.

OPZET VAN DE DAG

De dag start om 10:00u met een plenaire key note door Daniel Gebler, CTO van Picnic. Hierna gaan we in gesprek met elkaar tijdens de rondetafelgesprekken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De leerdoelen en didaktiek van onderzoek bij ICT onderwijs, begeleid door Danny Plass.
  • Flexibel onderwijs, begeleid door Eric Slaats;
  • De Domeinbeschrijving, begeleid door Kees Rijsenbrij;
  • AD's en de huidige situatie, begeleid door Bart Linsen;
  • Afstuderen, begeleid door Rob Willemsen;
  • Professional skills in eindniveaus, begeleid door Julian van der Kleijn.

Na de lunch starten er werksessies, waarbij je kunt aansluiten. De sessies zijn als volgt:

Start 14:00u

  • Studentparticipatie én -monitoring ineen, het kan! Tasker bij Hogeschool Windesheim is er een voorbeeld van. Onder begeleiding van Ernst Bolt;
  • Quantum Computing, lector Marten Teistma staat samen met ons stil bij een aantal fundamentele aspecten waardoor Quantum Computing mogelijk is en waarom het zo is anders is dan klassieke computertechniek. Vervolgens wordt een schets gegeven van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die zich in de toekomst voordoen;
  • IT Inclusief. Hoe krijgen we het ict-onderwijs voor een breder publiek aantrekkelijk? Starten we bij de docenten? Of richten we ons op het primair onderwijs, of juist op het voortgezet onderwijs? Welk beeld moet er eigenlijk veranderen? VHTO, Fem IT, Techniekpact, diverse partijen helpen de hogescholen, het management, hun docenten en voorlichters tijdens deze sessie op weg met handvatten. Kom delen of kom halen.

Start 15:00u

  • De Domeinbeschrijving 2023 nadert de voltooiing. Sluit aan bij dit proces. Onder begeleiding van Kees Rijsenbrij.

En voor de afwisseling kun je gedurende de dag ook de beurs bezoeken, waar onze studenten in contact komen met talloze ict-bedrijven. Én waar menig alumnus van onze opleidingen namens de deelnemende bedrijven staat waarschijnlijk. Deze beurs bevindt zich op dezelfde locatie en is direct toegankelijk.

Deelnemers HBO-ICT Job & Student Event

HBO-ICT Job & Student Event 2022
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

T: 020-626 1782
E: info@hbo-i.nl

Routebeschrijving »
Contact »